درباره ما

کلیه امور مربوط به طراحی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی عملی مدارهای الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال، توسط نیروهای متخصص انجام می‌شود.