طراحی لی‌اوت اینورتر سی‌ماس و اسیلاتور در L-edit و تحلیل در Hspice

با سلام در این پروژه ما با استفاده از L-edit یک inverter متقارن خواهیم ساخت، و پس از استخراج پارامترهای مورد نظر، مدار فوق را در Hspice پیاده سازی کرده و به آنالیز و تحلیل …

ادامه مطلب →

طراحان MEMS فرصت رقابت پیدا کردند!

گروهی از شرکت‌ها در نظر دارند تا نوآوری بیشتری برای طراحی افزاره‌های مجتمع MEMS داشته باشند. یک مسابقه طراحی MEMS با هدف تشویق برای طراحی افزاره‌هایی که MEMS و مدارهای CMOS سیگنال ترکیبی را مجتمع…

ادامه مطلب →