مایکروویو (ریزموج)

ریز موج ها امواج رادیویی با طول موج هایی به بزرگی یک متر تا طول موج هایی به کوچکی یک میلیمتر را در بر می گیرند.به عبارت دیگر بازه فرکانسی بین ۳۰۰ MHz تا ۳۰۰…

ادامه مطلب →

نویز

نویز کم ترین سطح سیگنالی را که یک مدار می تواند آن را با کیفیت قابل قبول پردازش کند٬ محدود می کند. امروزه طراحان آنالوگ پیوسته درگیر مساله نویز هستند زیرا با مساله اتلاف توان…

ادامه مطلب →