طراحی layout مدار ترانزیستوری گیت OR با استفاده از نرم­ افزار L-edit

مقدمه در این پست می­خواهیم layout یک گیت OR که از شش عدد mosfet تشکیل شده با را استفاده از نرم افزار L-edit رسم کنیم. شماتیک مدار به صورت شکل زیر می باشد. همانطور که مشاهده…

ادامه مطلب →