محاسبه نقطه تقاطع مرتبه سوم ورودی (IIP3) در نرم افزار ADS

نقطه تقاطع مرتبه سوم (IP3) معیاری برای سیستم‌ها و افزاره‌های غیرخطی، مثل گیرنده‌ها، تقویت‌کننده‌ها و میکسرها است و بر پایه این ایده است که غیرخطی بودن افزاره را می‌توان با استفاده از یک چندجمله‌ای کم…

ادامه مطلب →